diplomski rad
Očuvanje i revitalizacija maritimne baštine
analiza primjera dobre prakse

Filip Larma (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Zavod za nautičke znanosti