diplomski rad
Mogućnosti unaprjeđenja sigurnosti plovidbe u Republici Hrvatskoj korištenjem rezultata pomorskih sigurosnih istraga

Deni Jurlina (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Zavod za nautičke znanosti