diplomski rad
Komparativna analiza metoda multikriterijskog odlučivanja pri odabiru lokacije skladišta

Dijana Rakinić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu