završni rad
Analiza stanja i perspektive robnih tokova u sjevernojadranskom području

Tanja Samaržija (2017)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet
Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu