Repozitoriji sastavnica Sveučilišta u Rijeci

REPOZITORIJ

VLASNIK REPOZITORIJA

KONTAKT

Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka - Repozitorij EFRI

Ekonomski fakultet Rijeka

Vesna Knez
vesna.knez@efri.hr

Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Repozitorij FMTU

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Snježana Hordov Rubinić
snjegah@fthm.hr

Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka - Repozitorij FZSRI

Fakultet zdravstvenih studija Rijeka

Evgenija Arh
evgenia.arh@medri.uniri.hr

Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRI

Filozofski fakultet Rijeka

Gabrijela Štimac-Rajaković
gabi@ffri.uniri.hr

Repozitorij Građevinskog fakulteta Rijeka - Repozitorij GRADRI

Građevinski fakultet Rijeka

Filip Horvat
filip.horvat@gradri.uniri.hr

Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijeka - Repozitorij MEDRI

Medicinski fakultet Rijeka

Branka Škibola
branka.skibola@medri.uniri.hr

Repozitorij Pomorskog fakulteta Rijeka -Repozitorij PFRI

Pomorski fakultet Rijeka

Dolores Markotić
markotic@pfri.hr

Repozitorij Pravnog fakulteta Rijeka – Repozitorij PRAVRI

Pravni fakultet Rijeka

Dejana Golenko
dejana@pravri.hr

Repozitorij Tehničkog fakulteta Rijeka – Repozitorij RITEH

Tehnički fakultet Rijeka

Sanja Orešković
soreskovic@riteh.hr

Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka - Repozitorij UFRI

Učiteljski fakultet Rijeka

Sandra Cuculić
scuculic@svkri.hr

Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij BIOTECHRI

Sveučilište u Rijeci

Sandra Cuculić
scuculic@svkri.hr

Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij INFORI

Sveučilište u Rijeci

Sandra Cuculić
scuculic@svkri.hr

Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij MATHRI

Sveučilište u Rijeci

Sandra Cuculić
scuculic@svkri.hr

Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij PHYRI

Sveučilište u Rijeci

Sandra Cuculić
scuculic@svkri.hr

Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Ivana Dorotić Malič
repository@svkri.hr