Repozitoriji sastavnica Sveučilišta u Rijeci

REPOZITORIJ

VLASNIK REPOZITORIJA

KONTAKT

Repozitorij Medicinskog fakulteta u Rijeci - Repozitorij MEDRI Medicinski fakultet Rijeka Evgenia Arh
evgenia.arh@medri.uniri.hr

Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka - Repozitorij FZSRI

Fakultet zdravstvenih studija Rijeka

Evgenia Arh
evgenia.arh@medri.uniri.hr

Repozitorij Fakulteta dentalne medicine - Repozitorij FDMRI Fakultet dentalne medicine Rijeka Evgenia Arh
evgenia.arh@medri.uniri.hr

Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRI

Filozofski fakultet Rijeka

Gabrijela Štimac-Rajaković
gabi@ffri.uniri.hr

Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka - Repozitorij EFRI Ekonomski fakultet Rijeka
Draženka Šepić 
Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Repozitorij FMTU Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Martina Jošavac
knjiznica@fthm.hr

Repozitorij Građevinskog fakulteta Rijeka - Repozitorij GRADRI

Građevinski fakultet Rijeka

Filip Horvat
filip.horvat@gradri.uniri.hr

Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI

Pomorski fakultet Rijeka

Dolores Markotić
markotic@pfri.hr

Repozitorij Pravnog fakulteta u Rijeci – Repozitorij PRAVRI

Pravni fakultet Rijeka

Dejana Golenko
dejana@pravri.hr

Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeci – Repozitorij RITEH

Tehnički fakultet Rijeka

Sanja Orešković
soreskovic@riteh.hr

Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka - Repozitorij UFRI

Učiteljski fakultet Rijeka

Sandra Cuculić
podruznica.kampus@svkri.hr

Repozitorij Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova - Repozitorij BIOTECHRI

Sveučilište u Rijeci

Sandra Cuculić
podruznica.kampus@svkri.hr

Repozitorij Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij INFORI

Sveučilište u Rijeci

Sandra Cuculić
podruznica.kampus@svkri.hr

Repozitorij Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij MATHRI

Sveučilište u Rijeci

Sandra Cuculić
podruznica.kampus@svkri.hr

Repozitorij Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij PHYRI

Sveučilište u Rijeci

Sandra Cuculić
podruznica.kampus@svkri.hr

Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Ivana Dorotić Malič
repository@svkri.hr

Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij RICENT

Sveučilište u Rijeci

Sandra Cuculić
podruznica.kampus@svkri.hr

Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij APURI 

Sveučilište u Rijeci Sandra Cuculić
podruznica.kampus@svkri.hr