Dobro došli u digitalni repozitorij Sveučilišta u Rijeci!

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Rijeci namijenjen je pohrani, trajnom čuvanju i diseminiranju intelektualne produkcije Sveučilišta u Rijeci, koju čine izdanja čiji su nakladnici sastavnice Sveučilišta u Rijeci, autorski radovi zaposlenika i studenata Sveučilišta u Rijeci iz kojih se posebno izdvajaju završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskh studija, te radovi koji govore o Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama, zaposlenicima ili studentima.

Nova korisnička funkcionalnost – spremanje objekata u liste (engl. bookmark)

Na repozitorijima u Dabru implementirana je nova korisnička funkcionalnost – spremanje objekata u liste (engl. bookmark).

Funkcionalnost omogućava svim korisnicima koji se prijave u repozitorij da zanimljiv objekt, bez preuzimanja na računalo, spreme u svoju listu na repozitoriju te mu kasnije mogu lako pristupiti.

Paginacija

Subscribe to Repozitorij Sveučilišta u Rijeci RSS