Dobro došli u digitalni repozitorij Sveučilišta u Rijeci!

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Rijeci namijenjen je pohrani, trajnom čuvanju i diseminiranju intelektualne produkcije Sveučilišta u Rijeci, koju čine izdanja čiji su nakladnici sastavnice Sveučilišta u Rijeci, autorski radovi zaposlenika i studenata Sveučilišta u Rijeci iz kojih se posebno izdvajaju završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskh studija, te radovi koji govore o Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama, zaposlenicima ili studentima.

Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio Smjernice za rad u repozitorijima sastavnica

Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 90. sjednici održanoj 26. travnja 2016. godine usvojio Smjernice za rad u repozitorijima Sveučilišta u Rijeci koje je sastavila radna grupa knjižničara sa Sveučilišta imenovana od strane Savjeta voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci koji djeluje pri Sveučilišnoj knjižnici Rijeka.

Zadnje dodano

Subscribe to Repozitorij Sveučilišta u Rijeci RSS