Dobro došli u digitalni repozitorij Sveučilišta u Rijeci!

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Rijeci namijenjen je pohrani, trajnom čuvanju i diseminiranju intelektualne produkcije Sveučilišta u Rijeci, koju čine izdanja čiji su nakladnici sastavnice Sveučilišta u Rijeci, autorski radovi zaposlenika i studenata Sveučilišta u Rijeci iz kojih se posebno izdvajaju završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskh studija, te radovi koji govore o Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama, zaposlenicima ili studentima. Pored navedenih zbirki u repozitorij se uvrštavaju druge izvorno digitalne i digitalizirane zbirke Sveučilišta (zbirke izvora za učenje, istraživačke zbirke, digitalizirane zbirke građe iz fondova knjižnica u sastavu Sveučilišta), za koje Sveučilište i njegove sastavnice imaju pravo objavljivanja.