diplomski rad
Utjecaj oksidativnog stresa na razvoj lokomotorne senzitizacije u Drosophile melanogaster

Josipa Kolobarić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju