završni specijalistički
Vrijednost investicijskog projekta
izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa u Rijeci

Ratko Kogoj (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovVrijednost investicijskog projekta : izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa u Rijeci
AutorRatko Kogoj
Voditelj/MentorMira Dimitrić (mentor)
Sažetak rada
Energo d.o.o je tvrtka koja je uvijek promišljala o mogućnosti investiranja u unaprjeđenje dotrajalog sustava toplinarstva, te se kao jedna od najlogičnijih poslovnih ideja javila potreba izgradnje nove energane interno nazvane „Energana kampus“, na području sveučilišnog kampusa na Vojaku. Trenutno na tom području djeluje Energova toplana Vojak koja napaja postojeća kućanstva, poslovne korisnike i sveučilišni kampus. Toplana Vojak je pogonjena loživim uljem srednjim i ima instaliranu toplinsku snagu od 14,5 MW. Ideja je bila da se sagradi nova visokoučinkovita kogeneracijska energana koja će biti pogonjena prirodnim plinom te će preuzeti sve dosadašnje klijente toplane Vojak na sebe i spojiti novoga potrošača, Klinički bolnički centar Sušak koji se nalazi u neposrednoj blizini lokacije nove energane. Klinički bolnički centar Sušak ima neučinkovitu i dotrajalu energanu iz koje trenutno proizvodi toplinu za svoje potrebe koja je također pogonjena loživim uljem, te bi spajanje na visokoučinkovitu novu energanu značilo bolji standard svih pacijenata, bolesnika i pripadajućeg osoblja. Kako je toplinarska djelatnost akumulirala značajne financijske gubitke, bilo je jasno da ne postoje unutarnja sredstva za financiranje navedenog projekta, te se tvrtka opredijelila za traženje vanjskih izvora financiranja. Vrlo brzo kao jedan od najozbiljnijih interesenata pojavila se Europska banka za obnovu i razvoj, te je nakon inicijalnih pregovora u lipnju 2013. godine, potpisano mandatno pismo koje je označilo praktičan početak rada na projektu. U narednim mjesecima banka je izvršila dubinsko financijsko snimanje Energa i predloženog projekta uz pomoć međunarodnih stručnjaka u domeni centralnog grijanja, te je po nalazu i prijedlogu istih došlo i do promjene i unaprjeđenja projekta koji je banka tada pristala financirati. Kao rezultat svega u ožujku 2014. godine potpisan je ugovor o financiranju izgradnje kogeneracijske energane kampus. Obzirom da je nakon provođenja dubinskog snimka projekta od strane međunarodnih stručnjaka angažiranih od strane Europske banke za obnovu i razvoj, došlo do promjene projekta te su dodani i neki elementi projekta koji prije nisu postojali, kao i činjenice da su sve financijske analize banke sagledavale Energo kao cjelinu, ovaj rad sagledava sve elemente projekta te daje ocjenu opravdanosti sagledavanjem ekonomskih i financijskih kriterija vrednovanja. Osim navedenoga, rad sagledava poslovno i pravno okruženje koje također definira i u konačnici utječe na financijsku opravdanost projekta.
Ključne riječiinvesticija energana kampus kogeneracija Energo
Povjerenstvo za obranuSaša Žiković (predsjednik povjerenstva)
Nela Vlahinić Lenz (član povjerenstva)
Mira Dimitrić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski specijalistički
Naziv studijskog programaEkonomija energetskog sektora
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a specijalist/specijalistica ekonomije energetskog sektora
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.spec.oec.
Vrsta radazavršni specijalistički
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-01-13
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Energo is a company which has always worked on finding new possibilities for investing in improving the decrepit district heating system, so one of the most logical business idea was born. A need to construct a new power plant internally called "Power Plant campus" in the area of the University campus in City district of Rijeka named Vojak. Currently in this area Energo operates existing heating plant also named Vojak which supplies existing households, businesses and University campus with heating energy and hot water. Heating Plant Vojak is powered by medium fuel oil and has a thermal installed power of 14.5 MW. The idea was to build a new high-efficient cogeneration power plant that will be powered by natural gas and will take over all consumers that are currently connected to power plant Vojak and connect new consumer, University Hospital Sušak which is located near the site of the new power plant. University Hospital Sušak has an inefficient and outdated power plant from which currently produces heat for its needs that is also powered by fuel oil, and connecting to high-efficient new power plant will mean higher standard of all day patients, long-term patients and accompanying medical and other staff. As district heating accumulated significant financial losses during the past years, it was clear that there were no internal resources to finance the project, so the company committed to search for external funding. Very soon, European Bank for Reconstruction and Development appeared as an interested party, and after initial negotiations in June 2013, a mandate letter was signed which marked the start of practical work on the project. In the coming months the bank has conducted in-depth financial due-diligence of Energo and the proposed project with the help of international experts in the field of district heating, whose expert findings and reports led to changes and improvements of the project, which bank in the end agreed to finance. As a result, in March 2014 a contract for financing the construction of cogeneration power plant campus was signed. After conducting in-depth analysis of the project conducted by international district heating experts hired by the European Bank for Reconstruction and Development, changes in the project have been made and some elements of the project that did not exist before were added. Considering the fact that all financial analysis that were made by bank considered Energo as whole and not pinpointing project only, this thesis will review all elements of the project and will provide an assessment of the justification of economic and financial evaluation criteria. In addition, the thesis examines the business and legal environment that also defines and ultimately affects the financial justification of the project.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)investment power plant campus cogeneration Energo
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:522592
PohranioVesna Knez