završni specijalistički
Utjecaj fer vrijednosti dugotrajne materijalne imovine na iskazani financijski položaj poduzeća

Tanja Pucić Orbanić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUtjecaj fer vrijednosti dugotrajne materijalne imovine na iskazani financijski položaj poduzeća
AutorTanja Pucić Orbanić
Voditelj/MentorJosipa Mrša (mentor)
Sažetak rada
Ovim se radom ukazuje na učinke iskazivanja fer vrijednosti dugotrajne materijalne imovine na iskazani financijski položaj poduzeća. Danas se najveći dio odluka vezanih uz upravljanje poduzećem bazira se na informacijama o financijskim kretanjima unutar poduzeća i njegovoj okolini. Zato je iznimno važno odabrati ispravnu metodu vrednovanja dugotrajne materijalne imovine. U radu je definirano početno priznavanje i vrednovanje dugotrajne materijalne imovine te su objašnjene dozvoljene metode naknadnog vrednovanja od kojih je jedna iskazivanje vrijednosti po fer vrijednosti. Objašnjena je i definirana fer vrijednost, te objašnjen način mjerenja fer vrijednosti dugotrajne materijalne imovine. Stoga, ovaj rad, u svojoj suštini potvrđuje učinke iskazivanja fer vrijednosti dugotrajne materijalne imovine na financijski rezultat poduzeća i to analizom financijskih izvještaja 6 različitih poduzeća koji posluju u Hrvatskoj, a koji u svojim izvještajima imaju iskazana vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne imovine i revalorizacijskih rezervi. Naglasak rada je na analizi financijskih izvještaja navedenih poduzeća i time je dokazano da se pojedine stavke financijskih izvještaja mijenjaju ukoliko se primjenjuje različiti model vrednovanja. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodu je objašnjen predmet, svrha i cilj istraživanja, kompozicija rada te metode istraživanja. U drugom je dijelu definirano priznavanje i vrednovanje dugotrajne materijalne imovine, a u trećem mjerenje fer vrijednosti dugotrajne materijalne imovine. Četvrti dio se odnosi na pozitivne i negativne učinke primjene koncept fer vrijednosti u praksi, a peti dio definira utjecaj fer vrijednosti dugotrajne materijalne imovine na vrijednost poduzeća. U šestom je dijelu analiza poduzeća i objašnjen utjecaj fer vrijednosti na iskazani financijski položaj poduzeća na primjerima. Na kraju je kroz zaključak dan osvrt na rad u cjelini.
Ključne riječidugotrajna materijalna imovina fer vrijednost vrednovanje financijski izvještaji
Povjerenstvo za obranuDavor Vašiček (predsjednik povjerenstva)
Branka Crnković-Stumpf (član povjerenstva)
Josipa Mrša (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski specijalistički
Naziv studijskog programaRačunovodstvo
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a specijalist/specijalistica računovodstva
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.spec.oec.
Vrsta radazavršni specijalistički
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-05-11
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper points to the effects of expression of the fair value of tangible fixed assets in the reported financial position of the company. Today, most of the decisions related to the management of the company are based on information about financial developments within the company and its surroundings. Therefore, it is extremely important to choose the correct method of valuation of property. The paper defines the initial recognition and valuation of tangible fixed assets and are explained methods allowed subsequent measurement of which is the expression value at fair value. Is explained and defined fair value, and explains how measuring the fair value of material assets. Therefore, this paper, essentially confirms the effects of expression of the fair value of tangible fixed assets on the financial results of enterprises and analysis of financial statements 6 different companies doing business in Croatia, and that in their reports have stated value adjustments of fixed assets and revaluation reserves. The emphasis of the paper is the analysis of financial statements of listed companies and thus has proven to be individual items of financial statements change if applied different valuation model. The paper is divided into several sections. The introduction explains the subject, purpose and objective of the research, composition and operation research methods. The second part defines the recognition and valuation of tangible fixed assets, and the third measurement of fair value of tangible fixed assets. The fourth part is related to positive and negative effects of application of the concept of fair value in practice, and the fifth section defines the impact of the fair value of tangible fixed assets to the value of the company. In the sixth part is the analysis of the company and explaines the impact of the fair value of the reported financial position of the company in the examples. In the end, the conclusion describes the paper as a whole.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:223871
PohranioVesna Knez