završni specijalistički
Poboljšanje poslovnih procesa primjenom metode internog benchmarkinga u HEP- Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.

Petrovka Dejanović (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovPoboljšanje poslovnih procesa primjenom metode internog benchmarkinga u HEP- Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.
AutorPetrovka Dejanović
Voditelj/MentorMetka Tekavčič (mentor)
Sažetak rada
Interni benchmarking u službi poboljšanja poslovnih procesa, samim tim i poslovnog uspjeha poduzeća, nametnuo se kao instrument i kao nužnost u složenim poduzećima gdje postoji mogućnost komparacije sličnih dijelova cjeline. Rezultat procesa benchmarkinga je u konačnici učenje od najboljih, promjena ponašanja te trajno poboljšanje (proizvoda, procesa, funkcije). Obzirom na relativnu jednostavnost provedbe internog benchmarkinga, dostupnost podataka i informacija unutar sustava, interni benchmarking može postati instrument trajnog unaprjeđenja poslovanja složenih poslovnih sustava. HEP- Operator distribucijskog sustava je poduzeće u kome je moguća komparacija obzirom na organizacijsku strukturu tvrtke sa decentraliziranim organizacijskim dijelovima koji su međusobno usporedivi, imaju sličnu ili istu organizacijsku strukturu, slično definirane poslovne procese, ali su različiti prema organizaciji poslovnih aktivnosti unutar procesa, razini razvijenosti poslovnih procesa i kvaliteti organizacije rada. Komparirati se mogu funkcije, poslovni rezultati, troškovi, procesi. Komparacija završava stvaranjem određenog zaključka. Za poboljšanja bilo kojeg objekta nije dovoljna komparacija. Tu nastaje potreba za metodom koja bi koristila mogućnost usporedbe u ostvarenju poboljšanja. Benchmarking pruža veliku mogućnost ostvarenja poboljšanja, pa se u situaciji kada su u velikom sustavu procesi usporedivi javlja ideja korisnosti internog benchmarkinga procesa koji može rezultirati značajnim efektom kroz poboljšanje poslovnih procesa. Primjenom metode internog benchmarkinga identificira se vlastito mjesto unutar sustava, potiče se ambicija za poboljšanjem i kroz učenje od boljih teži se promijeni pozicije, želi se postati najbolji. Poboljšanja su moguća samo uz primjenu naučenog i trajnim ponavljanjem ciklusa procesa benchmarkinga, slično kao kod procesa učenja.
Ključne riječibenchmarking kontroling poslovni proces poboljšanje učenje poslovni uspjeh
Povjerenstvo za obranuNeda Vitezić (predsjednik povjerenstva)
Ljiljana Lovrić (član povjerenstva)
Metka Tekavčič (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski specijalistički
Naziv studijskog programaKontroling
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a specijalist/specijalistica kontrolinga
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.spec.oec.
Vrsta radazavršni specijalistički
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-12-01
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Internal benchmarking in the service of improving business processes, and the business success of the company, became an instrument and a necessity in complex companies where there is the possibility of comparison of similar parts of the whole. The result of the process of benchmarking is finally learning from the best, behavior change and continuous improvement (of the product, process, function). Given the relative ease of implementation of internal benchmarking, availability of data and information within the system, internal benchmarking can become an instrument of permanent improvement in the operation of complex business systems. HEP Distribution System Operator is a company in which a comparison is possible due to the company's organizational structure with decentralized organizational units that are mutually comparable, have similar or the same organizational structure, similarly defined business processes, but they are different to the organization of business activities within the process, the level of development of business processes and the quality of work organization. Functions, business results, costs and processes can be compared, and such comparisons produce a certain conclusion. To improve any object is not sufficient comparison. There arises a need for a method which would use possibility for comparison in achieving improvements. Benchmarking provides a great opportunity to achieve improvements, so in a situation when in a large system there are comparable processes, the idea of usefulness of internal benchmarking process occurs, which can result in a significant effect in improving business processes. By applying the method of internal benchmarking, one can identify their own place within the system, the ambition to improve is encouraged and learning from the better causes the change of positions, inspires becoming the best. Improvements are only possible with the application of knowledge and continuous repeating of benchmarking process cycle, similarly to the learning process.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)benchmarking controlling business process improvement learning business success
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:998879
PohranioVesna Knez