disertacija
Makroekonomski učinci institucionalnih reformi na gospodarski rast s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku

Vesna Buterin (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovMakroekonomski učinci institucionalnih reformi na gospodarski rast s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
AutorVesna Buterin
Voditelj/MentorDragoljub Stojanov
Sažetak rada
Institucije su pravila ponašanja u određenom društvu odnosno ograničenja koja je čovjek iznašao kako bi oblikovao ljudske interakcije. Zbog sinergijskog djelovanja svaka pozitivna ili negativna institucionalna promjena može prouzročiti značajne promjene u društvu. S institucijama su usko povezani transakcijski troškovi odnosno troškovi svih sredstava koja su potrebna kako bi se obavila razmjena. Glavni zadatak institucija je smanjenje transakcijskih troškova čime one stvaraju okvir za jačanje produktivnosti i konkurentnosti te okvir za gospodarski rast. Institucionalna promjena nastaje kada sudionici u razmjeni odluče mijenjati dotadašnji sporazum zato što misle da će im to omogućiti povoljniju poziciju. U početku tranzicijskog procesa, gospodarstva i institucije bila su velikim djelom određena višedesetljetnim načinom života, a svaka je tranzicijska zemlja odabrala svoj razvojni put. To je dovelo do različitog stupnja razvoja tranzicijskih država, od kojih su neke postale članice EU. Također je u tranzicijskim zemljama primjetna različita razina razvoja institucija koje djeluju na transakcijske troškove. Iz tog se razloga činilo opravdanim istražiti utjecaj institucija na rast gospodarstva tranzicijskih država uključujući i Republiku Hrvatsku. U navedenom istraživanju pošlo se od različitih razina institucionalnog razvoja zemalja tijekom tranzicijskog perioda i od različitih razina ekonomskog rasta da bi se utvrdilo jesu li te dvije kategorije povezane i ako jesu, kakve su implikacije na Hrvatsku. Dokazana je hipoteza da postoji značajan pozitivan utjecaj institucionalnih reformi na ekonomski rast tranzicijskih zemalja (novih članica EU) i Republike Hrvatske u razdoblju od 1996. do 2012.godine što stvara pretpostavke koje su bitne za buduće stope rasta hrvatskog gospodarstva. Provođenjem institucionalne promjene u Hrvatskoj, djelujući prvenstveno na institucije koje imaju utjecaj na smanjivanje transakcijskih troškova moguće je pozitivno djelovati na gospodarski rast Republike Hrvatske. Cilj disertacije je ukazati značaj institucionalne promjene u njenoj povezanosti s ekonomskim rastom Hrvatske.
Ključne riječiinstitucije institucionalna promjena transakcijski troškovi Republika Hrvatska tranzicijske zemlje makroekonomski učinci ekonomski rast
Naslov na drugom jeziku (engleski)The macroeconomic effects of institutional reforms on economic growth with particular reference to the Republic of Croatia
Povjerenstvo za obranuMarinko Škare (predsjednik povjerenstva)
Dragoljub Stojanov (član povjerenstva)
Mladen Vedriš (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Makroekonomija
UDK330
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija. Ekonomska znanost
338
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaEkonomija i poslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-01-07
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Institutions are the rules of conduct within a society, i.e., limitations which have been devised by humans in order to shape human interactions. Due to synergy, each positive or negative institutional change may cause significant changes within the society. Transaction costs, i.e.,the costs of all the means necessary to carry out an exchange are closely connected to the institutions. The main task of the institutions is to reduce the transaction costs with which they create a framework for strengthening productivity and competitiveness and a framework for economic growth. Institutional change is created when the participants in the exchange decide to change a previous agreement because they think it will provide them with a more favourable position. At the beginning of the transitional process, the economy and the institutions were to a great extent determined by a decade-old way of life, and each transitional country has chosen its path of development. That led to a different stage of development of the transitional countries, some of which became members of the European Union. A different level of development of the institutions is also noticeable in the transitional countries. For that reason, it seemed justified to explore the influence of the institutions on economic growth of the transitional countries, including the Republic of Croatia. In the stated research, the starting point were the different levels of institutional development of the countries during the transitional period and different levels of economic growth to ascertain whether those two categories are connected and, if so, what the implications are for Croatia. The hypothesis which has been confirmed is that institutional changes have significant and positive effect on economic growth of transitional countries (new EU members) and the Republic of Croatia from 1996 till 2012. That gives assumptions which are important for the future growth rates of Croatian economy. By implementing institutional change in Croatia, acting primarily on the institutions which have influence on the reduction of transaction costs,it is possible to have a positive influence on the economic growth of the Republic of Croatia. The goal of the dissertation is to point out the significance of the institutional change in its connection to the economic growth of the Republic of Croatia.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)institutions institutional change transaction costs transitional countries macroeconomic effects economic growth
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:852329
PohranioVesna Knez