disertacija
Makroekonomski učinci institucionalnih reformi na gospodarski rast s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku

Vesna Buterin (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet