Znanstveni rad - Pregledni rad
Uloga energije s aspekta ekonomske teorije

Jakovac, Pavle; Vlahinić Lenz, Nela (2015)