Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Povrat investicije u ljudski kapital: studija slučaja na primjeru redovitih studenata ekonomije u Republici Hrvatskoj

Cerović, Ljerka; Rubinić, Ivan; Matić, Robert (2016)