završni specijalistički
Računovodstvene informacije u funkciji upravljanja profitabilnošću banaka

Mario Pilat (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet