disertacija
Transformacija javne uprave u procesno orijentiranu organizaciju u službi klijenata

Mario Hak (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet