završni specijalistički
Definiranje mikrotrenutaka kao ključnih prilika marki za stjecanje dugogodišnjih korisnika

Maša Margan Vunić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet