Rad nije dostupan
završni specijalistički
Povezanost odnosa s javnošću i reputacije javnog poslovnog subjekta

Marija Zaputović (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet