završni rad
Komparacija performativnih praksi, klasični i gluma performans u ogledalu teorijskih rasprava

Martina Furdek (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kulturalne studije