završni rad
Diskurzivno konstruiranje nacionalnog identiteta (u kontekstu prostora)

Dorotea Cerin (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kulturalne studije