diplomski rad
Neologizmi u časopisima za mlade: semantika, rječotvorba, dinamika mijene

Nika Čunović (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku