specijalistički diplomski stručni
Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom (crna točka) ''Sovjak''

Josip Sokolić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci