specijalistički diplomski stručni
Suvremena turistička izgradnja u području Rovinja, Istra

Stefan Krošnjak (2018)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci