Stručni rad - Stručni rad
CITOGENETIČKA ANALIZA KROMOSOMSKIH ABERACIJA U OSOBA PROFESIONALNO IZLOŽENIH IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU

Starčević Čizmarević, Nada; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko (2004)
Podaci o radu
Jezik rada hrvatski
Naslov (hrvatski)CITOGENETIČKA ANALIZA KROMOSOMSKIH ABERACIJA U OSOBA PROFESIONALNO IZLOŽENIH IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU
Naslov (engleski)CYTOGENETIC ANALYSIS OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN PEOPLE PROFESSIONALLY EXPOSED TO IONISING RADIATION
AutorStarčević Čizmarević, Nada
Buretić-Tomljanović, Alena
Ostojić, Saša
Kapović, Miljenko
Sažetak rada (hrvatski)
S obzirom na sve veću izloženost humane populacije različitim izvorima radijacije, potrebno je, posebice u osoba profesionalno izloženih zračenju, pratiti njezine učinke na organizam. U ovom smo radu prikazali važnost primjene analize strukturnih kromosomskih aberacija, koja je najpouzdaniji biološki pokazatelj izloženosti ionizirajućem zračenju
Sažetak rada (engleski)
The people who are professionally exposed to radiation need to be monitored for its somatic and genetic effects. In this paper we presented the method of the structural chromosomal analysis that is the best biological indicator of the exposure to radiation
Ključne riječi (hrvatski)ionizirajuće zračenje atrukturne aberacije kromosoma citogenetička analiza
Ključne riječi (engleski)ionising radiation structural chromosomal aberrations cytogenetic analysis
Vrsta radastručni rad - stručni rad
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran
Naslov časopisaMedicina
Brojčani podaci2004, Vol. 42(40), br. 4, str. 305-309
ISSN0025-7729
Datumdatum objave publikacije: 2004.
Znanstveno područjeBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Temeljne medicinske znanosti
Genetika, genomika i proteomika čovjeka
UstanovaSveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
(Katedra za biologiju i medicinsku genetiku)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:700533