Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Određivanje upalnih medijatora PGE2 i TXB2 iz gingivne sulkularne tekućine u pacijenata s kroničnim parodontitisom

Brekalo Pršo, Ivana; Kuiš, Davor; Prpić, Jelena; Špalj, Stjepan; Pezelj-Ribarić, Sonja (2016)
Podaci o radu
Jezik rada hrvatski
Naslov (hrvatski)Određivanje upalnih medijatora PGE2 i TXB2 iz gingivne sulkularne tekućine u pacijenata s kroničnim parodontitisom
Naslov (engleski)Determination of inflammation mediators PGE2 and TXB2 in gingival crevicular fluid in patients with chronic periodontitis
AutorBrekalo Pršo, Ivana
Kuiš, Davor
Prpić, Jelena
Špalj, Stjepan
Pezelj-Ribarić, Sonja
Sažetak rada (hrvatski)
Cilj: Čimbenici uključeni u patogenezu upalnih parodontnih bolesti su zubni plak, imunosni i upalni i obrambeni sustav domaćina, genetički čimbenici te čimbenici okoliša. Gingivna sulkularna tekućina (GST) sadrži mnoge upalne medijatore, među ostalima i prostaglandin E2 (PGE2) i tromboksan E2 (TXB2). Za navedene medijatore poznato je da su povezani s pojavom parodontne bolesti. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost između vrijednosti PGE2 i TXB2 u GST-u i prisutnosti ili odsutnosti parodontne bolesti. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 30 ispitanika s dijagnozom kroničnog parodontitisa (eksperimentalna skupina) i 20 ispitanika koji nemaju parodontitis (kontrolna skupina). Uzorci GST-a uzeti su od svakog ispitanika papirnatom trakom. Vrijednosti PGE2 i TXB2 određivane su komercijalnim ELISA testom. Rezultati: Vrijednosti PGE2 i TXB2 u GST-u bile su statistički značajno veće kod ispitanika s kroničnim parodontitisom u usporedbi s kontrolnom skupinom. Zaključak: Rezultati istraživanja upućuju da bi upalni medijatori PGE2 i TXB2 u GST-u mogli imati veze s patogenezom parodontne bolesti.
Sažetak rada (engleski)
Aim: Microbial dental plaque, host defense mechanisms, genetic and environmental factors are involved in the pathogenesis of periodontal diseases. Gingival crevicular fluid (GCF) contains various inflammation mediators – prostaglandin E2 (PGE2) and tromboxan B2 (TXB2), among others. These mediators have been reported to correlate with the progression of periodontal disease. The aim of this study was to examine the relationship between levels of inflammatory mediators PGE2 and TXB2 in the GCF and the periodontal status. Materials and methods: The study was conducted on 30 chronic periodontitis patients as the experimental group and 20 healthy subjects as control group. Samples of GCF were collected from each patient using paper strips. The levels of PGE2 and TXB2 were determined using a commercially available enzyme immunoassay kit (EIA). Results: PGE2 and TXB2 levels in GCF were significantly higher in chronic periodontitis patients as compared to healthy individuals. Conclusion: The results of this study indicate that inflammation mediators PGE2 and TXB2 might be implicated in the pathogenesis of periodontal disease.
Ključne riječi (hrvatski)gingivna sulkularna tekućina parodontna bolest upalni medijatori
Ključne riječi (engleski)gingival crevicular fluid inflammation mediators periodontal disease *
Vrsta radaznanstveni rad - prethodno/kratko priopćenje
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran
Naslov časopisaMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Brojčani podaci2016, Vol. 52, br. 2, str. 257-261
ISSN0025-7729
Datumdatum objave publikacije: 01.06.2016.
URL radahttp://hrcak.srce.hr/158647
Znanstveno područjeBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Dentalna medicina
UstanovaSveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:217099