disertacija
Model Registra emisija ispušnih plinova u pomorskom prometu za područje hrvatskog dijela Jadrana

Radoslav Radonja (2013)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet