disertacija
Određivanje konkurentskih sposobnosti linijskoga kontejnerskog servisa

Jakov Karmelić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet