disertacija
Model zaštite broda od piratskih napada

Goran Belamarić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet