disertacija
Model nespecifičnoga dnevnog hoda ionosferskog kašnjenja signala za satelitsko određivanje položaja

David Brčić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet