Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio Smjernice za rad u repozitorijima sastavnica

Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 90. sjednici održanoj 26. travnja 2016. godine usvojio Smjernice za rad u repozitorijima Sveučilišta u Rijeci koje je sastavila radna grupa knjižničara sa Sveučilišta imenovana od strane Savjeta voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci koji djeluje pri Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. Cilj Smjernica je pomoći sastavicama u uspostavljanju standardnih postupak prikupljanja, pohrane, unosa i načina objavljivanja metapodataka i samih digitalnih objekata (otvoreni-ograničeni-uskraćeni pristup) u repozitoriju. Dokument sadrži zajedničke elemente i polazišta za uspostavu obvezujućeg pravnog okvira poslovanja s digitalnim institucijskim repozitorijem na svakoj sastavnici.