Smjernice za rad u repozitorijima

Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio Smjernice za rad u repozitorijima sastavnica

Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 90. sjednici održanoj 26. travnja 2016. godine usvojio Smjernice za rad u repozitorijima Sveučilišta u Rijeci koje je sastavila radna grupa knjižničara sa Sveučilišta imenovana od strane Savjeta voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci koji djeluje pri Sveučilišnoj knjižnici Rijeka.

Subscribe to RSS - Smjernice za rad u repozitorijima